MITJANES

Múltiples canvis de mitjana per tram. Molt fàcil de programar.